Kan het orgasme de wereld redden?

04/02/2023

Is de mens van nature goed of slecht? Het blijft een relevante vraag, als je kijkt hoe wij omgaan met elkaar en met de planeet.

Kijkend naar de geschiedenis lijkt het antwoord angstaanjagend simpel: de mens is bezeten door macht, overheersing, competitie en lust.

Is hier een verschil tussen mannen en vrouwen?

Dezelfde geschiedenis geeft het antwoord: het is voornamelijk de man die zich geroepen voelt te moeten vechten voor zijn bezit of zijn God of 'de veiligheid'. Oorlog en strijd lijkt het antwoord op alle problemen: "kill 'em before they kill you!"

Maar, is dit de natuurlijke staat van de man?

Er zijn veel mensen die geloofd dat wij afstammen van apen. En daar geldt het recht van de sterkste: Survival of the fittest, eten of gegeten worden. Vanuit dit oogpunt leven wij dus voornamelijk vanuit een dierlijk instinct, en dit instinct is gericht op overleven en het doorgeven van onze genen door voortplanting. Als het moet ten koste van anderen en de omgeving.

Dit instinct wordt in toom gehouden door ons bewustzijn; datgene wat ons onderscheid van de dieren. Niet bepaald een beeld wat veel hoop geeft als je het mij vraagt.

Er zijn anderen die geloven dat we door God/Hogere Macht zijn geschapen uit liefde, en dus van nature liefdevol zijn.

Hieruit voortvloeiend zegt een groep dat wij reïncarneren en steeds opnieuw de kans krijgen de lessen te leren en zodoende te evolueren tot we het echte evenbeeld van God weer zijn: pure liefde. Een andere groep zegt dat we maar één kans krijgen van God, en dat we worden beoordeeld in het Hiernamaals wat we ervan gebakken hebben.

En...? Hoe doen we het...? Terugkijkend over de duizenden jaren? Zijn we aan het evolueren of aan het 'devolueren'? Zijn we spiritueel, emotioneel aan het groeien? Leren we de lessen en maken we de Aarde tot een plek van harmonie en verbinding? Leggen we ons dierlijk instinct vol haat en afgunst naast ons neer?

Zijn we spiritueel, emotioneel aan het groeien? Leren we de lessen en maken we de Aarde tot een plek van harmonie en verbinding?

Ehm...het lijkt erop dat we de luie leerling van de klas zijn. We maken ons huiswerk niet, proberen te spieken bij de ander, roken stiekem een sigaret op de wc, beginnen een affaire met de juf in de hoop niet te zakken, chanteren de directeur en dreigen als laatste met een pistool iedereen overhoop te knallen.

Maar... is deze leerling van nature slecht, lui, agressief? Of is er iets gebeurd misschien tijdens zijn jonge jaren, waardoor zijn reactie op de omgeving zo extreem is geworden? Is er iets gebeurd waardoor hij zich afgesloten heeft gevoeld van de anderen?

Wat is er nu gebeurd met ons mensen?

Welke theorie je ook aanhangt; apen, God...zijn we het nu bewust aan het verkloten?

Kunnen we alleen maar leven vanuit angst, boosheid, egoïsme?

Ik denk dat wij van nature compassievol, liefdevol en altruïstisch zijn (iets doen of bijdragen zonder daar zelf baat bij te hebben).

Als je kijkt naar de apensoort waar wij de meeste vergelijkingen mee hebben; de Bonobo, dan heeft deze groep dezelfde kwaliteiten: Zij leven in harmonie met elkaar, ze geven om elkaar, en dragen zelfs zorg voor andere dieren. Ze leven in een paradijs waar eigenlijk geen stress voorkomt. En dit doen zij dus vanuit hun instinct!

Ook als wij het evenbeeld zijn van God, dan hebben we van nature deze kwaliteiten: liefdevol, compassievol, vergevingsgezind.

Ik geloof dus absoluut in de goedheid van de mens/man: ons instinct is niet gericht op vechten of vluchten, op het recht van de sterkste, maar op delen, samenwerken, harmonie.

Kan het dan zijn dat het ons bewustzijn is, wat ervoor heeft gezorgd dat we ons afgescheiden zijn gaan voelen? Dat we ineens schaamte voelden, ons beoordeeld voelden, ons afgewezen voelden? Is het juist dat prachtige instrument wat ons is toebedeeld (door de natuur of God) wat een innerlijk conflict heeft veroorzaakt tussen onze ware aard en hoe we onszelf zijn gaan zien?

Heeft onze reactie op de innerlijke strijd een uiterlijke strijd gecreëerd, waarbij we vechten voor erkenning, vechten om gezien te worden?

Zo ja, dan wordt het tijd om dit valse zelfbeeld omver te gooien en voorgoed te veranderen!

Echter, dit beeld wat zich in de loop van duizenden jaren heeft genesteld in het (onbewuste) brein krijg je niet zomaar veranderd. Daar is iets heel krachtigs voor nodig.

Zowel de Westerse wetenschap als de Oosterse kijk op de mens onderkennen dat situaties en de emoties als het ware vast worden gezet in het lichaam. Het Westen heeft het over de 7 hormoonklieren die de emoties reguleren. Het Oosten heeft het over de 7 chakra's die de emoties reguleren. Het blijkt dat de 'lagere emoties' als angst, boosheid, zorgen, wantrouwen, afgescheidenheid en jaloezie ook in de lagere regionen in het lichaam te vinden zijn (heupgebied, onderbuik). De hogere emoties als liefde, compassie, vertrouwen, verbinding, vergeving zijn te vinden in het hartgebied, keel en hoofd.

Nu, met de juiste kennis en technieken is het mogelijk de lagere emoties/frequentie omhoog te duwen en te transformeren naar hogere emoties/frequentie. Helemaal bovenin bij het hoofd, kun je vervolgens het onbewuste brein al het ware opnieuw programmeren. Oude programma eruit, nieuwe programma erin!

Maar, om de ingeslepen patronen en overtuigingen bij de gemiddelde mens te veranderen is of heel veel tijd voor nodig, of een super-krachtige energiebron.

Wat is één van de krachtigste bronnen die we hebben om een echte doorbraak te creëren?

Wat is datgene wat je in een staat brengt van extase, bliss, begrip en overstijging van het aardse?

Het is de seksuele energie die vrijkomt komt ten tijde van het orgasme wat onze grootste krachtbron is.

Probleem: bij de man duurt dit moment slechts luttele seconden. Te kort om op af te stemmen, om in te kunnen zetten voor groei en verandering. Na de ejaculatie is er maar een doel: het hoofd zo snel mogelijk op het hoofdkussen leggen om het bewustzijn weer te verliezen.

Tenzij...we de eeuwenoude technieken inzetten van de Tao of Tantra om het mannelijk orgasme los te koppelen van de ejaculatie en zodoende kunnen verlengen. Hoe langer de man zich in deze staat kan bevinden, hoe sterker de motivatie wordt om echt te veranderen.

Ik weet uit eigen ervaring dat deze orgastische staat je in een ruimte brengt waar je als het ware je programma kunt overschrijven. Vanuit je natuurlijke staat van liefde, compassie en harmonie voel je dan hoe nutteloos het is op de oude manier door te gaan.

Kan het orgasme de wereld redden? Laat ik het zo zeggen: het is één van de heerlijkste dingen om te ervaren, én je verandert jezelf in een persoon met meer compassie, liefde, begrip en vertrouwen.

De keuze lijkt simpel!

Wat zou er gebeuren als de machthebbers van deze wereld een multi-orgastische staat zouden bereiken? Stel je eens voor...

Eerst zouden ze nog hun aangeleerde gedrag blijven vertonen, en deze kracht gebruiken om (nog) meer vrouwen of mannen in bed te krijgen.

Maar al snel zullen ze een verandering voelen. Hun hart zal opengaan, ze zullen opeens compassie voelen. De drift voor meer lust, meer macht, wordt omgezet naar een gedrevenheid om iedereen te helpen, te vertellen hoeveel ieder mens, dier en plant geliefd is, hoeveel zij van het leven houden. Het is nog niet te laat...!

Imagine…

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us, only sky

Imagine all the people
Livin' for today
Ah

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too

Imagine all the people
Livin' life in peace

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man

Imagine all the people
Sharing all the world

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

~John Lennon~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Copyright 2024 © Pranaki.com 
Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?